BTW-Listing

31.03.2019

Opmaken van de BTW-listing voor BTW-plichtigen.

Deze listing is een lijst van alle klanten aan wie in 2018 goederen werden geleverd of diensten werden verricht. Enkel de klanten met een Belgisch btw-nummer en waaraan er voor meer dan 250 euro, excl. btw, werd gefactureerd, mogen hier worden opgenomen. 

Terug naar de Homepage