Gestructureerde mededeling


(Bijvoorbeeld: 0876543219)

+++     /      /       +++