print this page

Afschaffing bepaalde gereglementeerde beroepen

13.09.2017

Alvorens u met een zelfstandige handels- of ambachtsactiviteit kan beginnen, moet u de basiskennis van het bedrijfsbeheer bewijzen. Sommige beroepen kan u echter pas uitoefenen wanneer u nog een bijkomend bewijs van uw specifieke beroepsbekwaamheid kan voorleggen; dit zijn de zogenaamde “gereglementeerde beroepen”. Deze verplichting geldt ongeacht of u het beroep uitoefent met een eenmanszaak of via een vennootschap en ongeacht of u zelfstandig bent in hoofd- of bijberoep.

De Vlaamse regering heeft beslist om bepaalde gereglementeerde beroepen met ingang van 1 januari 2018 af te schaffen. Concreet betekent dit dat de hierna genoemde beroepen vanaf 1 januari 2018 door iedereen mogen uitgeoefend worden, ook door degenen die hiervoor geen specifieke beroepskennis kunnen bewijzen:

 • slager-groothandelaar
 • beenhouwer-spekslager
 • droogkuiser-verver
 • brood- en banketbakker
 • restaurateur/traiteur-banketaannemer
 • kapper
 • schoonheidsspecialist
 • masseur
 • voetverzorging
 • opticien
 • dentaaltechnicus
 • begrafenisondernemer
 • en de gereglementeerde activiteiten met betrekking tot fietsen en motorvoertuigen


Indien u met een van voornoemde beroepen nog voor 1 januari 2018 in Vlaanderen wil starten, dan zal u nog steeds het bewijs van specifieke beroepsbekwaamheid moeten kunnen voorleggen. Let wel dat u ook na 1 januari 2018 nog steeds de basiskennis van het bedrijfsbeheer moet kunnen voorleggen; dit laatste wordt (voorlopig) niet afgeschaft.


Kwaliteitscontrole

De gereglementeerde beroepen werden in het leven geroepen ter garantie van de kwaliteit van de dienstverlening en producten. Het afschaffen van deze gereglementeerde beroepen zal geen onmiddellijke afname in de kwaliteit tot gevolg hebben, maar zal naar alle waarschijnlijkheid leiden tot o.a. meer externe controles door het vb. het FAVV, het ontstaan van kwaliteitslabels per sector en systemen van permanente opleiding.

Terug naar het overzicht