Archief voor 2013

BTW-aftrek bedrijfswagens: kan ook minder dan 50% zijn vanaf 2013

14.01.2013

Tot eind 2012 was de BTW op bedrijfswagens (personenwagens en daarmee gelijkgestelde lichte vrachtwagens), en op de daarbij horende goederen en diensten (onderhoud en herstelling, brandstof, huur, toebehoren enz.) voor de helft aftrekbaar. Het was een algemeen bekende regel, die vlot toepasbaar was bij de verwerking van de boekhouding en de daarbij gehanteerde software. Vanaf 2013 is deze BTW-aftrek van 50% niet meer evident. De aftrek kan nog steeds maximaal 50% zijn, maar eventueel ook minder.

Lees verder ...