print this page

Verlenging looptijd hinderpremie en nieuwe ondersteuningspremie

15.07.2020

De ondersteuningspremie

Enkele weken terug maakte de Vlaamse Regering bekend dat er nog een bijkomende ondersteuningspremie in het leven werd geroepen om de ondernemers te steunen die het moeilijk hebben om terug te keren naar hun niveau van voor de crisis.

 

Concreet hebben volgende ondernemingen recht op de premie :

 

  • Ondernemingen die initieel verplicht moesten sluiten en die dus in aanmerking kwamen voor de hinderpremie van 4.000 € en die ondertussen terug heropgestart zijn;
  • Ondernemingen die initieel niet verplicht moesten sluiten maar die toch met een omzetverlies te kampen kregen en die dus in aanmerking kwamen voor de compensatiepremie van 3.000 €.

 

In beide gevallen moet de onderneming kunnen aantonen dat ze in de eerste maand na de heropstart een omzetverlies registreerden van minstens 60% ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

De premie bedraagt 2.000 € of 1.000 € voor bijberoepers.

 

Vlaio maakte vandaag (15/07/2020) bekend dat de tool voor de aanvraag online staat op hun website. U kan dus een aanvraag indienen en dit tot ten laatste 15/08/2020.

Zorg er dus zeker voor dat U tijdig de aanvraag indient.

 

De hinderpremie

Eén van de eerste maatregelen die door de Vlaamse Regering werd genomen in het begin van de crisis, was het toekennen van een hinderpremie van 4.000 € aan de ondernemingen die verplicht moesten sluiten. Vanaf dag 21 van de sluiting werd dit vervangen door een dagelijkse premie van 160 €.

 

Aanvankelijk werd deze premie ingevoerd met als einddatum 12/06/2020. Omdat initieel niemand kon weten hoelang de sluiting zou duren en er na 12/06 nog steeds ondernemingen zijn die niet mogen heropenen, werd beslist deze premie te verlengen tot op het moment dat de onderneming weer mag heropenen.

 

!! Let op : Een onderneming die mag heropenen maar om wat voor reden dan ook, spontaan beslist om gesloten te blijven, verliest de hinderpremie. Dan spreken we niet meer van een verplichte sluiting.

Terug naar het overzicht